Opzetten AO

Inzetbaar bij

Klanten die worstelen met de juiste inrichting van functiescheiding en verantwoording. Administratieve organisatie is het geheel van (handmatige) procedures en geautomatiseerde systemen om de juistheid, de volledigheid, de rechtmatigheid, de controleerbaarheid en de vertrouwelijkheid van gegevens in een organisatie te bewaken. De gegevens die tot de rapportages, zoals jaarrekening, leiden moeten voldoen aan strenge eisen.

Levert uw organisatie diensten aan derden, dan zijn er voor een aantal bedrijfstakken wettelijke regels waaraan uw risicomanagement en risicocontrolesysteem moet voldoen. Voorbeeld SAS70 of ISAE3402 voor uitbesteding bij o.a. de financiele markten.

Wat levert het op voor de klant

De klant krijgt door het grondig uitvoeren van een risicoanalyse, waarin onder andere de kwetsbaarheid en afhankelijkheden voor bedrijfsvoering in kaart worden gebracht, inzicht in de noodzaak om de opzet, de controle maatregelen in handmatige procedures en geautomatiseerde systemen te verbeteren, of te verminderen.

%d bloggers liken dit: