ICT in de zorg

Visie op ICT in de zorg

Inzetbaar bij

Instellingen  waar er op verschillende niveaus onvrede aan het ontstaan is over het gat tussen wat zou kunnen voor de medische professional, en wat nu beschikbaar is in de huidige instelling.

Instellingen voor eerstelijns, tweedelijns of derdelijnszorg die een aanscherping van de bijdrage van ICT aan de organisatie willen realiseren,

Instellingen die een visie willen op de rol van de patiënt, cliënt en professional als het gaat om de rollen die partijen spelen bij vorm, inhoud en beheer van het dossier/EPD.

Wat levert het op voor de klant

Inzicht in waar en hoe veranderingen in de organisatie de tevredenheid van gebruikers van de ICT-voorzieningen kunnen verhogen. Beter zicht op de financiële gevolgen van investeringen in ICT. Een gesprekspartner voor de medische en paramedische professional die niet vanuit de ICT naar het werk kijkt, maar vanuit het werk naar de ICT.

%d bloggers liken dit: