Risicomanagement

Opleiding in risicomanagement, compliance management etc.

Inzetbaar bij

Opleidingsinstituten die aanvullende capaciteit nodig hebben voor het ontwikkelen van leerplannen risico- en compliance management, en het doceren van deze vakken voor hun studenten.

Ondernemers die willen starten met het zelf vormgeven van risicomanagement, en daarvoor een verkorte opleiding op maat voor de betreffende medewerkers willen organiseren.

Wat levert het op voor de klant

U krijgt als klant direct toegang tot mijn expertise op het gebied van IT audit, business continuity, risicomanagement en compliancevraagstukken. Ik ben een uitstekend docent die op alle niveaus mensen kan betrekken bij het onderwerp en mijn praktijkervaring kan koppelen aan theoretische kaders en principes.

%d bloggers liken dit: