Beveiligingsbeleid

Beveiligingsbeleid

Inzetbaar bij

Klanten waar incidenten zijn voorgekomen bij de beveiliging van gebouwen, inventaris, mensen en gegevens.
Klanten die de behoefte hebben te weten of de risico’s die zij zien overeenkomen met wat experts daarover zeggen, en of de maatregelen die zij van plan zijn te nemen in staat zijn de risico’s adequaat te beheersen.
Klanten die meer bewustwording in de organisatie willen bereiken als het gaat om beveiliging, de uitgangspunten daarbij en de manieren ermee om te gaan.

Wat levert het op voor de klant

Uitvoering van de activiteiten levert voor de klant het inzicht op of er voldoende dan wel teveel/ te weinig risico’s worden afgedekt, en of de genomen of geplande maatregelen effectief zijn en efficiënt worden uitgevoerd.

Het levert de klant de mogelijkheid op voor belanghebbenden aan te geven hoe de organisatie met beveiligingsbeleid omgaat.

%d bloggers liken dit: